עגלות תיקים רפואיים

עגלת 20 תיקים רפואיים

עגלת 10 תיקים רפואיים